thông tin liên hệ
Ms. Thủy
Quản Lý - 0933 618 033

Dụng cụ cầm tay

Máy mài góc Bosch GW 13-125CI(125mm)
Máy mài góc Bosch GW 13-125CI(125mm)
6 kim nhọn Asaki AK-80
6 kim nhọn Asaki AK-80
Bộ tuốc nơ vít 10 cây Endura E1173
Bộ tuốc nơ vít 10 cây Endura E117...
Lưỡi cưa lọng cho kim loại Bosch T123X
Lưỡi cưa lọng cho kim loN...
Bộ lục giác hệ inch 10 chi tiết stanley 69-230
Bộ lục giác hệ inch 10 chi ti...
570 búa nhổ đinh stanley 51 - 247
570 búa nhổ đinh stanley 51 - 247
2-28mm dao cắt ống đồng stanley 93-020
2-28mm dao cắt ống đồng sta...
355mm máy cắt sắt stanley stel 701
355mm máy cắt sắt stanley stel 701
8 kiêm mỏ nhọn stanley 84-032
8 kiêm mỏ nhọn stanley 84-032
6 kìm cắt stanley 84-027
6 kìm cắt stanley 84-027
Máy mài góc Bosch GW 13-125CI(125mm)
Máy mài góc Bosch GW 13-125CI(125mm)
Bộ chìa lục giác sao 8 cây hoa thị 69-263
Bộ chìa lục giác sao 8 cây hoa th̔...
E tô bàn nguooijAsaki AK-6931
E tô bàn nguooijAsaki AK-6931