thông tin liên hệ
Ms. Thủy
Quản Lý - 0933 618 033

Thiết bị công nghiệp

Cầu giao tự động ELCB
Cầu giao tự động ELCB
Aptomat tự động Sino - Vanloc
Aptomat tự động Sino - Vanloc
Dây đôi mềm lõi nhiều sợi
Dây đôi mềm lõi nhiều sợi
Dây đơn nhiều sợi
Dây đơn nhiều sợi
Dây tròn đặc ruột 4 sợi
Dây tròn đặc ruột 4 sợi
Dây điện trân phú
Dây điện trân phú
Dây điện trân phú
Dây điện trân phú
Dây điện trân phú
Dây điện trân phú
Dây cáp điện
Dây cáp điện
Cáp điều khiển
Cáp điều khiển
Dây cáp điện Sino
Dây cáp điện Sino
Dây cáp điện trân phú
Dây cáp điện trân phú
Dây cáp điện cadisun
Dây cáp điện cadisun
Cầu giao tự động MCCB
Cầu giao tự động MCCB
Ổ cắm lioa 3TC
Ổ cắm lioa 3TC
Ổ cắm lioa 10 office 3W
Ổ cắm lioa 10 office 3W
Ổ cắm lioa loại 10A
Ổ cắm lioa loại 10A
Ổ cắm lioa quay tay
Ổ cắm lioa quay tay
Ổ cắm lioa quay tay
Ổ cắm lioa quay tay
Ổ cắm công tắc LS Korea
Ổ cắm công tắc LS Korea
Ổ cắm, công tắc
Ổ cắm, công tắc
Ổ cắm, công tắc
Ổ cắm, công tắc
Ổ cắm, công tắc
Ổ cắm, công tắc
Ổ cắm, công tắc Sina Vanlock
Ổ cắm, công tắc Sina Vanlock
Aptomat tự động Panasonic
Aptomat tự động Panasonic
Cầu giao tự động RCCB
Cầu giao tự động RCCB
Dây tròn đặc ruột 2 sợi
Dây tròn đặc ruột 2 sợi
Dây tròn đặc ruột 3 sợi
Dây tròn đặc ruột 3 sợi
Dây điện trân phú
Dây điện trân phú
Dây điện trân phú
Dây điện trân phú